Prehľad SMS príkazov

Registrácia nového mena:
!M meno
príklad: !M Adam
Zaslať účastníkovi chat24 súkromnú správu - text, max. 140 znakov:
!S !meno !text
príklad: !S !Adam !Dame stretko
Zablokuje prichádzajúce súkromné správy:
- S
Povoľuje prichádzajúce súkromné správy:
+ S
Zmena farby:
!číslo
príklad: !2Napis !1cakam !7cez S-ko
Zoznam farieb (číslo) :
0 1 2 3 4 5 6 7